Siteengin
Image default
Business / Publishing and Printing

Internationale student moet zelf zorgen voor woning

Internationale student moet zelf zorgen voor woning

Volgens Minister Plasterk van wonen en minister Jet Bussemaker moeten de internationale studenten zelf zorgen voor een woning. Ze schrijven aan de tweede kamer dat de hoger onderwijs instellingen niet verantwoordelijk zijn.

Er is veel onrust ontstaan door het tekort aan woning voor internationale studenten. Kences organiseerde vorige week een bijeenkomst in Delft van de landelijke monitor studentenhuisvesting, waaruit duidelijk bleek dat het tekort groot is en de onrust enorm.

 

Debat

Er staat morgen een debat gepland om de internationale studenten die studeren in Nederland gerust te kunnen stellen. Er zijn kamervragen gesteld waaruit zal moeten blijken of er maatregelen getroffen moeten worden.

Diverse partijen zijn niet blij met de situatie van de internationale studenten, waardoor uitgekeken wordt naar het debat.

Volgens de landelijke monitor studenten 2017 zal het aantal studenten dat op kamers gaat wonen de komende jaren een beperkte groei laten zien, waardoor de onrust niet nodig is. Met het huidige leenstelsel zal dit in het huidige regeerakkoord alleen maar naar verwachting een neerwaarts effect hebben.

Er zijn diverse vragen gesteld op basis waarvan de cijfers zijn gebaseerd, waaruit blijkt dat deze afkomstig zijn van Nuffic en DUO. De Minister heeft andere cijfers, aangezien ook de onderwijsinstelling hun verwachtingen kunnen geven over de studentenhuisvesting van de komende jaren. Het blijkt dat er schattingen zijn gemaakt voor een langere periode, waardoor de onzekerheid in de betrouwbaarheid van de cijfers afneemt.

 

Toegevoegde waarde

Internationale studenten hebben een toegevoegde waarde om te KennisDelen. Het blijkt dat zowel de Nederlandse studenten er toegevoegde waarde van hebben als de Internationale studenten. Daarnaast heeft het ook een positief effect op de internationale samenwerking tussen bedrijven op basis van bijvoorbeeld de technologie.

Nederlandse studenten leren omgaan met de cultuur verschillen en krijgen een netwerk met de buitenlandse studenten, zodat dit ook carriére kansen biedt.

 

Internationale student moet zelf zorgen voor woning

De problematiek met betrekking tot de woningen kan de instroom van de internationale studenten mogelijk verminderen. Desondanks blijft de verantwoordelijkheid voor het vinden van een passende woonruimte de verantwoordelijkheid van de student. De onderwijsinstelling kan hier alleen maar informatie voor gaan verstrekken, op welke wijze de studenten makkelijk en betrouwbaar een passende woonruimte kan vinden. Wellicht kan het debat van 11 oktober 2017 meer duidelijkheid scheppen en wellicht voor passende maatregelen.

 

 

 

 

Internationale student moet zelf zorgen voor woning

 

https://www.kennisdelen.org/

Related Posts

Waar moet je op letten bij een bedrijfsovername?

Veilig verkeer

Opzoek naar een andere menukaart?